Dự Án Đường Thắng Lợi kéo dài

Dự Án Đường Thắng Lợi kéo dài

: Nối liền từ đường thắng lợi cũ sang quốc lộ 03 cũ
: 
Mô tả: là dư án lớn trọng điểm của Thành phố Thái nguyên nói chung và Thành phố Sông công nói Riêng
Trang 1/1 <1>