Bán nhà trọ 3 tầng 15 phòng 230m2 doanh thu 20 tr/tháng

Bán nhà trọ 3 tầng 15 phòng 230m2 doanh thu 20 tr/tháng

: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: phường Thịnh Đán
: 
Mô tả: Bán nhà trọ 3 tầng 15 phòng 230 m2 doanh thu 20 tr/tháng
CÔNG TY PHƯƠNG ANH CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CON LĂN, BĂNG TẢI

CÔNG TY PHƯƠNG ANH CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CON LĂN, BĂNG TẢI

: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: Điềm Thụy - Phú Bình - Thái Nguyên
Trang 1/1 <1>