canary sông công

canary sông công

:  chùa cải đan
: 63 ha
: 
Mô tả: là dự án quy mô rộng
vinaconex3- Phổ Yên ReSiDenCe

vinaconex3- Phổ Yên ReSiDenCe

: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: Dốc quán vã, tt phổ yên
Đường Bắc Sơn kéo dài

Đường Bắc Sơn kéo dài

: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: Sát đường việt bắc
Khu dân cư tổ 11 - Quảng trường thành phố sông công

Khu dân cư tổ 11 - Quảng trường thành phố sông công

: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: Sàn giao dịch bất động sản Thái Nguyên
: quảng trường sông công
Trang 1/1 <1>