0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Cho thuê nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-1

thái bình

Ngày đăng: 07-07-2023

  • Cho thuê nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-1
  • Cho thuê nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-1
  • Cho thuê nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-1
  • Cho thuê nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-1
Nhấp vào đây để lấy số

Thông tin

Chi tiết

Cho thuê nhà xưởng tại thái bình: 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2, 4000m2, 5000m2, 6000m2, 7000m2, 8000m2, 9000m2, 10000m2, 11000m2, 12000m2, 13000m2, 14000m2, 15000m2, 16000m2, 17000m2, 18000m2, 19000m2, 20000m2, 25000Mm2, 30000m2, 40000m2, 50000m2, 60000m2, 70000m2, 80000m2,… 0933 018 467 – 0978 787 009

 

Cho thuê nhà xưởng tại thái bình. Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009

– Mới – đẹp – giá rẻ – đường rộng – cho thuê nhà xưởng nhanh chóng!

– Phù hợp với mọi ngành nghề sản xuất kinh doanh

– Đủ loại diện tích – Diện tích nhà xưởng đa dạng

 

Chuyên cho thuê nhà xưởng tại thái bình

Hãy gọi để được tư vấn/thăm quan miễn phí 0933 018 467 – 0978 787 009

Chuyên viên tư vấn bất động sản, cho thuê nhà xưởng, đất sản xuất kinh doanh SKC, mặt bằng, kho bãi,…Tìm nhà xưởng theo yêu cầu của khách hàng

” Trao dịch vụ – Đến thành công”

Xem nhà xưởng liên hệ: 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng

Cho Thuê Nhà Xưởng tại thái bình: Diện tích từ: 500m2, 1000m2, 1500m2, 2000m2, 2500m2, 3000m2, 3500m2, 4000m2, 4500m2, 5000m2, 5500m2, 6000m2, 8000m2,… Đến 25.000m2

Phù hợp với rất nhiều ngành nghề !

Xem nhà xưởng liên hệ: 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng

Cho Thuê Nhà Xưởng Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-1
Cho Thuê Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-3
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-4
cho thuê đất làm nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
cho thuê đất công nghiệp skc tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
Cho Thuê Nhà Xưởng tại hưng hà. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-5
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại hưng hà. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-6
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại hưng hà. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-7
Cho Thuê Nhà Xưởng tại hưng hà, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-8
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại hưng hà, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-9
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại hưng hà, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-10
cho thuê đất làm nhà xưởng tại hưng hà, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
cho thuê đất công nghiệp skc tại hưng hà, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
Cho Thuê Nhà Xưởng tại đông hưng. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-11
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại đông hưng. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-12
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại đông hưng. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-13
Cho Thuê Nhà Xưởng tại đông hưng, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-14
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại đông hưng, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-15
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại đông hưng, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-16
cho thuê đất làm nhà xưởng tại đông hưng, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
cho thuê đất công nghiệp skc tại đông hưng, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
Cho Thuê Nhà Xưởng tại quỳnh phụ. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-17
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại quỳnh phụ. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-18
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại quỳnh phụ. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-19
Cho Thuê Nhà Xưởng tại quỳnh phụ, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-20
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại quỳnh phụ, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-21
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại quỳnh phụ, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-22
cho thuê đất làm nhà xưởng tại quỳnh phụ, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
cho thuê đất công nghiệp skc tại quỳnh phụ, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
Cho Thuê Nhà Xưởng tại vũ thư. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-23
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại vũ thư. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-24
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại vũ thư. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-25
Cho Thuê Nhà Xưởng tại vũ thư, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-26
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại vũ thư, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-27
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại vũ thư, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-28
cho thuê đất làm nhà xưởng tại vũ thư, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
cho thuê đất công nghiệp skc tại vũ thư, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
Cho Thuê Nhà Xưởng tại tiền hải. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-29
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại tiền hải. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-30
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại tiền hải. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-31
Cho Thuê Nhà Xưởng tại tiền hải, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-32
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại tiền hải, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-33
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại tiền hải, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-34
cho thuê đất làm nhà xưởng tại tiền hải, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
cho thuê đất công nghiệp skc tại tiền hải, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
Cho Thuê Nhà Xưởng tại thái thụy. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-35
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại thái thụy. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-36
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại thái thụy. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-37
Cho Thuê Nhà Xưởng tại thái thụy, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-38
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại thái thụy, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-39
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại thái thụy, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-40
cho thuê đất làm nhà xưởng tại thái thụy, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
cho thuê đất công nghiệp skc tại thái thụy, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
Cho Thuê Nhà Xưởng tại kiến xương. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-41
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại kiến xương. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-42
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại kiến xương. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-43
Cho Thuê Nhà Xưởng tại kiến xương, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-44
Cho Thuê Nhà Xưởng khu công nghiệp tại kiến xương, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-45
Cho Thuê Nhà Xưởng cụm công nghiệp tại kiến xương, thái bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-46
cho thuê đất làm nhà xưởng tại kiến xương, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
cho thuê đất công nghiệp skc tại kiến xương, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-2
Cho Thuê 500m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 1000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 2000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 3000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 5000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 6000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 8000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 9000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 10000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 15000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 20000m2 Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 500m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 1000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 2000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 3000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 5000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 6000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 8000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 9000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 10000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 15000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 20000m2 Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 500m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 1000m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 3000m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 5000m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 6000m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 8000m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 9000m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 10000m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 15000m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 20000m2 Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Kho Bãi Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Nhà Xưởng Kho Bãi tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Chuyên Cho Thuê Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Chuyên Cho Thuê Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Chuyên Cho Thuê Nhà Xưởng Kho Bãi tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Chuyên Cho Thuê Kho Bãi Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Thuê Và Cho Thuê Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Thuê Và Cho Thuê Kho, Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Thuê Và Cho Thuê Nhà Xưởng Kho Bãi tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Thuê Và Cho Thuê Kho Bãi Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Kho Vận, Logistic tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Kho, Bãi, Nhà Xưởng tại  Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Nhà Xưởng, Kho, Bãi tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Đất 50 năm tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê đất công nghiệp + nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê nhà xưởng + Đất công nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê đất khu công nghiệp + nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Nhà Xưởng + đất khu công nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê đất công nghiệp, Nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê nhà xưởng, Đất công nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê đất khu công nghiệp, nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê nhà xưởng, đất khu công nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Đất Công Nghiệp Nhà Xưởng tại thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Nhà Xưởng Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Đất Khu Công Nghiệp Nhà Xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Nhà Xưởng Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 500m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 1000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 2000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 3000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 5000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 6000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 8000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 9000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 10000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 15000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 20000m2 Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 500m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 1000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 2000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 3000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 5000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 6000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 8000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 9000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 10000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 15000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 20000m2 Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 500m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 1000m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 3000m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 5000m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 6000m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Hưng Hà, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 8000m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Hưng Hà, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 9000m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Hưng Hà, Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 10000m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 15000m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 20000m2 Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Kho Bãi Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê Nhà Xưởng Kho Bãi Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Chuyên Cho Thuê Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Chuyên Cho Thuê Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Thuê Và Cho Thuê Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Thuê Và Cho Thuê Kho, Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Chuyên Cho Thuê Kho Bãi Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 10.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 20.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 30.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 50.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 60.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 80.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 90.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 100.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 150.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 200.000m2 Đất Khu Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 10.000m2 Đất Công Nghiệp tại hái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 20.000m2 Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 30.000m2 Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 50.000m2 Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 60.000m2 Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 80.000m2 Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 90.000m2 Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 100.000m2 Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 150.000m2 Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009
Cho Thuê 200.000m2 Đất Công Nghiệp tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009

 

Thông tin liên hệ

Tin liên quan

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp quảng lãng, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-35

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp quảng lãng, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-35

Cho thuê nhà xưởng hưng yên. Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 cho thuê nhà xưởng tại hưng yên 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2,...

Giá: 0 / Tháng

Diện tích: 0m2

Khu vực: Thành phố Thái Nguyên 07 - 07 - 2023

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp phạm ngũ lão – nghĩa dân, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-34

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp phạm ngũ lão – nghĩa dân, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-34

Cho thuê nhà xưởng hưng yên. Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 cho thuê nhà xưởng tại hưng yên 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2,...

Giá: 0 / Tháng

Diện tích: 0m2

Khu vực: Thành phố Thái Nguyên 07 - 07 - 2023

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp nghĩa dân, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-33

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp nghĩa dân, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-33

Cho thuê nhà xưởng hưng yên. Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 cho thuê nhà xưởng tại hưng yên 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2,...

Giá: 0 / Tháng

Diện tích: 0m2

Khu vực: Thành phố Thái Nguyên 07 - 07 - 2023

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp phạm ngũ lão, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-32

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp phạm ngũ lão, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-32

Cho thuê nhà xưởng hưng yên. Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 cho thuê nhà xưởng tại hưng yên 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2,...

Giá: 0 / Tháng

Diện tích: 0m2

Khu vực: Thành phố Thái Nguyên 07 - 07 - 2023

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp chính nghĩa, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-31

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp chính nghĩa, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-31

Cho thuê nhà xưởng hưng yên. Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 cho thuê nhà xưởng tại hưng yên 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2,...

Giá: 0 / Tháng

Diện tích: 0m2

Khu vực: Thành phố Thái Nguyên 07 - 07 - 2023

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp Đặng Lễ, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-30

cho thuê nhà xưởng Cụm công nghiệp Đặng Lễ, Hưng Yên. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-30

Cho thuê nhà xưởng hưng yên. Gọi ngay là có liền 0933 018 467 – 0978 787 009 cho thuê nhà xưởng tại hưng yên 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2,...

Giá: 0 / Tháng

Diện tích: 0m2

Khu vực: Thành phố Thái Nguyên 07 - 07 - 2023