0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Cần cho thuê tại Thành phố Thái Nguyên

Cho thuê nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-1

Cho thuê nhà xưởng tại Thái Bình. Gọi ngay có liền 0933 018 467-0978 787 009-1

Cho thuê nhà xưởng tại thái bình: 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2, 4000m2, 5000m2, 6000m2, 7000m2, 8000m2, 9000m2, 10000m2, 11000m2, 12000m2, 13000m2, 14000m2, 15000m2, 16000m2, 17000m2, 18000m2, 19000m2, 20000m2,...

Giá: 0

Diện tích: 0m2

Khu vực: Thành phố Thái Nguyên 07 - 07 - 2023